Info koolidele

 Käesoleva aasta septembris (23.-30.september) tähistatakse Euroopas järjekordset spordinädalat.   
 Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja   
 tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust.

  Spordinädala 2017 läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK). Soovime Spordinädala 2017 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga üle 350 kooli ning ka käesoleval aastal on peamiseks sihtgrupiks Eestis koolinoored.

  Kutsume kõiki üldhariduskoole Eestis saabuvat Spordinädalat 2017 teemakohaselt tähistama ja selle raames liikumisharrastusele rohkem tähelepanu osutama.

  Spordinädala läbiviijate poolt korraldatakse üle-Eestiline meediakampaania, kus leiavad äramärkimist ka huvitavamad sündmused koolides. Lisaks tunnustatakse kõiki kampaaniaga liituvaid koole auhindadega ja temaatiliste T-särkidega koolis spordinädala sündmusi korraldavatele õpetajatele. Ka sel aastal on spordinädala suurtoetajaks tarbijate ühistuid koondav suurim kodumaine kaubandusgrupp Coop Eesti, kelle poolt on kõigi koolide tublimatele klassidele kinkepakid.

  Spordinädala auhinnad jõuavad koolideni, kes on oma osalemise registreerinud 10. juuniks

  Kõikide spordinädala aktsioonis osalenud koolid saavad lisaks Eesti Olümpiakomitee liikuva ja sportliku kooli tunnistuse.

  Loodame, et Teie kool leiab võimaluse Spordinädal 2017 tähistamiseks, et seeläbi muuta kohalikku koolielu argipäevad mitmekesisemaks ja liikuvamaks.

  Kuidas oma sündmus registreerida?