Info spordiklubidele

 Käesoleva aasta septembris (23.-30.september) tähistatakse Euroopas järjekordset spordinädalat.   
 Nädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja   
 tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust.

    Spordinädala 2017 läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK). Soovime Spordinädala 2017 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga üle 350 kooli ning ka käesoleval aastal on peamiseks sihtgrupiks Eestis koolinoored.

    Kutsume kõiki üldhariduskoole Eestis saabuvat Spordinädalat 2017 teemakohaselt tähistama ja selle raames liikumisharrastusele rohkem tähelepanu osutama.

    Spordinädala läbiviijate poolt korraldatakse üle-Eestiline meediakampaania, kus leiavad äramärkimist ka huvitavamad sündmused koolides. Lisaks tunnustatakse kõiki kampaaniaga liituvaid koole auhindadega ja temaatiliste T-särkidega koolis spordinädala sündmusi korraldavatele õpetajatele. Ka sel aastal on spordinädala suurtoetajaks tarbijate ühistuid koondav suurim kodumaine kaubandusgrupp Coop Eesti, kelle poolt on kõigi koolide tublimatele klassidele kinkepakid

 Kuidas oma sündmus registreerida?

 Samm 1.     Registreeri Spordinädala keskkonna kasutajaks:

http://syndmused.spordinadal.ee/users/sign_up   

 Samm 2.     Aktiveeri oma kasutajakonto registreeritud e-posti aadressile saabunud lingi abil.

 Samm 3     Sisesta sündmus (ed)

http://syndmused.spordinadal.ee/events/new 

  Miks võiks spordinädalal avatud treeningu korraldamisega osalema?

 Spordinädal on hea võimalus:

  • tutvustada oma spordiala uutele inimestele ja tuua neid oma klubi treeningutele;

  • pakkuda oma klubi liikmetele, nende sõpradele ja lähedastele võimalust osaleda treeningul ühiselt ja teha midagi lõbusat;

  • olla osaline üle-Euroopalises ja -Eestilises kampaanias, millel on positiivne mõju inimeste arengule ja tervisele, et nii noored kui täiskasvanud oleksid tervemad, tugevamad, rõõmsamad, targemad ning oleksime ühiskonnana jätkusuutlikumad.

  Kuidas spordinädalat kajastatakse?

 Spordinädal on kajastatav erinevates meediakanalites, sealhulgas televisioonis (uudised, saated),     raadiosaated, välimeedias, sotsiaalmeedias ja seeläbi jõuab laia hulga inimesteni. See on hea võimalus  Sulle ja Sinu spordikluble huvi äratamiseks teil toimuvate treeningute vastu.

  Mis on EOK spordinädala eesmärk?

 EOK ja spordinädala eesmärgiks on tõsta Eesti inimeste ja eelkõige noorte liikumisaktiivsust. Meie  sihiks on see, et spordinädala jooksul treeninguid proovinud inimesed jääksid ka edaspidi spordiga tegelema.

  Kas võime ka ise avatud treeningule promo teha?

Jah, loomulikult! Näiteks saate oma treeningut reklaamida mõne enda ridadesse kuuluva tuntud sportlase või esindusvõistkonnaliikme või treeneri kaudu. Levitada sõna klubisse juba kuuluvate laste, noorte või täiskasvanute kaudu, luua Facebooki sündmuse (kuvada ka spordinädala logo), kuhu kutsute klubiliikmeid osalema, korraldada hoopis sportlikku perepäeva jne. Samuti saab promos kasutada plakateid, lühikesi videoid, mida postitada Facebooki või Instagrami.

  Kuidas inimesed leiavad avatud treeningu?

 Inimesed jõuavad avatud treeningutele peamiselt teavituse ja reklaami abil, leides lehelt www.spordinadal.ee omale sobiva. Samuti on oluline töö teha klubil endal, kes saab külalisi kutsuda enda olemasolevate liikmete kaudu.

  Mitu treeningut võib registreerida?

Nii palju, kui soovi ja huvi on!

  Kas treening võib olla ka tasuline?

Treeningute eest tasu küsimise üle otsustab korraldaja, kuid kindlasti tuleb tasust väga selgelt informeerida. Samuti tuleb teavitada selle kohta, kui osaleja vajab mingit spetsiaalset varustust treeningul osalemiseks.

  Kas on võimalik spordinädala raames tulla välja ka eriideedega (nt avatud treening pargis vmt)?

Jah, on ikka. Kui teil on sellised ideed, palume teil ühendust võtta meie Spordinädala sündmuste projektijuhiga. Välitingimustes tehtavate treeningute puhul saame huvitava idee korral sellele kindlasti meediakajastuse.