Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton

P 18.09.2022, 10:00 - P 25.09.2022
Sündmuse tüüp
Võistlus
Spordialad
Maastikurattasõit
Osalejate arvu prognoos
5000
Korraldaja
Klubi Tartu Maraton
Kontaktisik
Indrek Kelk
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon

Üldjuhend

1. Üldinfo

1.1. Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton (edaspidi RM) korraldavad Klubi Tartu Maraton (KTM) juhatuse kinnitatud RM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele. RM on Tartu Maratoni Klassiku neljandaks osavõistluseks.
 

1.2. Lisaks põhisõitudele 18. septembril 2022 toimub 25. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõit 09.-25. septembril 2022 vastavalt eraldi juhendile. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida, registreerimine virtuaalsõidule ei taga osalemise õigust põhisõidul ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhisõidul või virtuaalsõidul, kuid mitte mõlemal.

 

1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus. 

2. Stardi koht, korraldus, aeg. Finišipaik.

2.1. 25. RM toimub pühapäeval, 18. septembril 2022.

 • 88,7 km (edaspidi 89 km) toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil lainestartidena kell 10.00, 10.05, 10.10 ja 10.15 vastavalt osaleja eeldatavale sõiduajale (vt p 8).
 • 40 km lainestardid on kell 13.00, 13.05, 13.10 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil vastavalt osaleja eeldatavale sõiduajale (vt p 8). 
 • 21 km lainestardid on kell 10.00 ja 10.05 Palu teeninduspunktis.
 • Aeg hakkab lugema vastava laine stardipaugust. Netoaega ei võeta.
 • Kõigi kolme distantsi finiš on Elva lähedal Tartumaa Tervisespordikeskuses. 

3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

3.1. Osavõtjate registreerimine toimub:

 • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 17.09.22 kella 17.00ni,
 • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) 16.09.22 kella 17.00-ni (info tel. 7421 644),
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 17.09. kell 10.00-17.00 (info tel 515 0360),
 • Võistluspäeva hommikul stardipaikades kohapeal (alates 1,5 h enne starti).
 • Info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT.
 • Tiimide arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN.

 

3.2. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:

 • kuni 17.09.22 kell 17.00 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 17.09. kell 10.00-17.00.
 • Kuni teise registreerimisvooru lõpuni on samal distantsil toimuv isiku vahetus tasuta, viimase registreerimisvooru ajal on kõigil ümberregistreerimistel tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
 • Kaotatud või maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €.

 

3.3. Registreerimisega 25. RM-le kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga ning lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

 

3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

4. Osavõtutasud

Kuupäev 89 km 40 km 21 km
kuni 22.08.2022 45 € 35 € 25 €

23.08.-12.09.2022

55 € 45 € 35 €

13.09.-17.09.2022

80 € 60 € 40 €
18.09.2022 85 € 65 € 45 €

 

4.1. Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus käimasoleva registreerimisvooru hinnast (v.a. ümberregistreerimistasu ja võistluspäeva hommikul makstud osavõtutasu). Pensionäri või noore soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus ja osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.
 

4.2. Gruppidele kehtib soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Grupisoodustuse kasutamiseks tuleb registreeruda iseteeninduskeskkonnas ühtse grupina.
 

4.3. RM kõikidel distantsidel saavad Ukrainast pärit täiskasvanud ja lapsed osaleda tasuta. Selleks tuleb registreerides märkida riigiks Ukraina ning stardimaterjalide kättesaamisel esitada isikut tõendav dokument.

 

4.4. Osavõtjale tagatakse: tähistatud rada, ajavõtukiibiga stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakkide transport stardist finišisse, autasustamine (tulemusega lõpetajatele nimeline diplom ja osavõtumedal), pesemisvõimalus, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus RM programmi tasuta üritustel.

 

4.5. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 17.09.2022 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib üks aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee. 

5. Osalemise üldised reeglid

5.1. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms. mootoriga transpordivahendi (sh elektrijalgratta) või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (nt naisvõistleja kiirust tõstev lükkamine meesvõistleja poolt) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 

 • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakohtuniku nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Eriloa saanud osaleja tulemus kantakse protokolli üldistest tulemustest eraldi. 
 • Ohutuse huvides soovitame tungivalt eemaldada Tartu Rattamaratoniks ratastelt kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatloni tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi. 

 

5.2. Osavõtt RM-st toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

5.3. Osaleda võivad kõik 2007. a. (lühematel distantsidel 2010. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 89 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 40 km ja 21 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
89 km vanuseklassid: 

Naised: N17 (sünniaastad 2008-06), N20 (05-03), N21 (2002-1989), N35 (88-84), N40 (83-79), N45 (78-74), N50 (73-69), N55 (68-64), N60 (63-59), N65 (58-54), N70 (53 ja varem); 
Mehed: M17 (2008-06), M20 (05-03), M21 (2002-1989), M35 (88-84), M40 (83-79), M45 (78-74), M50 (73-69), M55 (68-64), M60 (63-59), M65 (58-54), M70 (53-49), M75 (48-44), M80 (43 ja varem).

 

5.4. Kõikidel distantsidel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 

 

5.5. Tartu Rattamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelised dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on SA-l Eesti Antidoping (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  

6. Korraldus stardis / finišis ja rajal

6.1. Teeninduspunktid.

89 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12,3 km, 2. Ande 23,8 km, 3. Puka 36,5 km, 4. Astuvere 50,6 km, 5. Palu 66,3 km, 6. Hellenurme 77,2 km ja 2 vahefinišit: Matul (12,2 km) ja Palul (66,3 km).  
40 km rajal on 3 TP-d: 1. Kannistiku 9,9 km, 2. Palu 18,7 km, 2. Hellenurme 29,6 km.  
21 km rajal on üks TP: Hellenurme (10,9 km).

 

6.2. Prügialad.

Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud üks täiendav prügiala rajalõigul, mis oma profiililt on söömiseks-joomiseks sobilik ja kus see eeldatavasti toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 

 

6.3. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja TP-des. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta. 

 

6.4. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

 

6.5. Kaotatud-leitud asjad rajal tuleb anda teeninduspunktis TP ülema kätte, kust need tuuakse finišisse. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis Kaotatud/leitud asjade punktist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.

7. Ajalimiidid

7.1. Rattamaratoni läbimiseks on järgmised ajalimiidid (ajalimiidi arvestus algab viimase stardilaine stardiajast):  

89 km distants - 8 h 30 min, keskmine kiirus 10,5 km/h.
40 km distants - 5 h 30 min, keskmine kiirus 9 km/h.
21 km distants - 2 h 30 min, keskmine kiirus 8,5 km/h.

 

Kontrollpunktide sulgemise ajad   89 km 40 km 21 km

1. Embach / Matu TP 

12,3 km 11:30 - -

2. Ande TP

23,8 km 12:45 - -

3. Puka TP

36,5 km 13:45 - -
4. Astuvere TP 50,6 km 15:15 - -
5. Kannistiku TP 9,9 km - 14:45 -
6. Hawaii Express/ Palu TP  66,3 / 18,7 km 16:45 16:45 -
7. Hellenurme TP 77,2 / 29,6 km 17:30 17:30 11:15
RC Cola joogipunkt   85,4 / 36,7 km      
Finiš 88,7 / 40 km 18:45 18:45 12:30

 

7.2. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse.

8. Stardigrupid

 

89 km stardiaeg Stardilaine Eeldatav sõiduaeg 89 km stardigrupid
10:00 1. laine alla 3 h Eliitgrupp 1-150
10:00 1. laine 3:00 - 3:15 1. grupp
10:05 2. laine 3:15 - 3:30 2. grupp
10:05 2. laine 3:30 - 3:45 3. grupp
10:10 3. laine 3:45 - 4:00 4. grupp
10:10 3. laine 4:00 - 4:30 5. grupp
10:15 4. laine üle 4:30 6. grupp
       
40 km stardiaeg Stardilaine Eeldatav sõiduaeg 40 km stardigrupid
13:00 1. laine alla 1:30 1. grupp
13:00 1. laine 1:30 - 1:45 2. grupp
13:05 2. laine 1:45 - 2 h 3. grupp
13:10 3. laine 2 h - 2:15 4. grupp
13:10 3. laine 2:15 - 2:30 5. grupp
13:10 3. laine üle 2:30 6. grupp
       
21 km stardiaeg Stardilaine Eeldatav sõiduaeg 21 km stardigrupid
10:00 1. laine alla 1:20 1. grupp
10:05 2. laine üle 1:20 2. grupp

 

8.1. Tartu Rattamaratoni stardigruppide moodustamise põhimõtteks on osavõtjate ohutuse tagamine.

 • Nii 89 km, 40 km kui ka 21 km distantsil on lainestardid. Stardigrupid on vastavalt eeldatavale sõiduajale. Seega eeldame, et osaleja ise valib endale jõukohase stardigrupi.
 • Aeg hakkab lugema vastava laine stardipaugust. Netoaega ei võeta.
 • 89 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME või MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCIsse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2021. a Tartu Rattamaratonil 1.-100. koha saavutanud mehed ning 1.-20. koha saavutanud naised. Kirjalik taotlus saata aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee  hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
 • 21 km-l on kaks stardigruppi.
 • Numbriline stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt kolm päeva enne võistlust.

9. Stardimaterjalide väljastamine

9.1. Stardimaterjalide väljastamine toimub:

 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 17.09. kell 10.00-19.00.
 • võistluspäeval stardis:
  • Otepääl 89 km-le kell 8.00-9.50 ja 40 km-le 10.30-12.50
  • Palu teeninduspunktis 21 km-le kell 8.30-9.50.

10. Osavõtjate / rataste transport ja liikluskorraldus

10.1. Osavõtjate ja rataste transport. 

Käigus on eribussid osavõtjatele sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse ning pärast maratoni finišipaigast tagasi Tartusse ja stardiparklatesse. Rataste transport bussipileti ostnutele toimub veoautodega, mis liiguvad koos eribussidega. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja bussist ostes 6 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja Piletilevi müügikeskkonnas. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 

 

10.2. Parkimine stardipaiga parklates Otepääl on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva–Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline - eelmüügist ostes 5 €, kohapeal parklasse sisenemisel 10 €. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta. 

 

10.3. Liikluskorraldus.
Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt Tartu Maratoni rajal metsa- ja kruusateedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatavatel teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Võistlusrajale ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid erilubadega korraldajate masinad.
Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Eliitvõistlejate teenindamiseks on parkimiseks eraldatud spetsiaalsed alad, kuhu sisenemine on lubatud ainult eriloaga. 

11. Ajavõtt ja tulemused

11.1. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada. 
 
11.2. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 25. RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel. 
 

11.3. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja TM kodulehel. Ametlikud tulemused avaldatakse TM kodulehel võistlusjärgsel reedel kell 17.00. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäevani kell 17.00.

 

11.4. Diskvalifitseeritakse vale nime ja/või numbri all osalenu, kahe või enama ajavõtukiibiga osaleja ning muul moel ebasportlikult käitunud isikud (vt ka juhendi eelnevad punktid). Võistluste direktoril ja peasekretäril on õigus tõendusmaterjali ilmnedes teha diskvalifitseerimisotsus ka tagantjärgi pärast ametlike tulemuste kinnitamist.

 

11.5. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule:

 • esimese kahesaja lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 200. võistleja lõpetamist,
 • kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
 • Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. 

 

12. Autasustamine

12.1. Autasustamine toimub finišialas vastavalt ürituse ajakavale.

 • Poodiumil autasustatakse:
  • 89 km distantsi 6 paremat meest ja naist;
  • 40 km distantsi 3 paremat poissi ja tüdrukut (2006 ja hiljem sündinud);
  • 21 km distantsi 3 paremat poissi ja tüdrukut (2010 ja hiljem sündinud).
 • Võitjaid autasustatakse karikaga ja eriauhindadega. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel. 
 • Välja on pandud karikad 89 km distantsi vanuseklasside võitjatele. 40 km ja 21 km distantsil vanuseklasside arvestust ei peeta.
 • Vahefinišite võitjaid (parim mees ja parim naine) autasustatakse rahaliste või esemeliste auhindadega.
 • Autasustatakse tiimide arvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Klassiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Klubis Tartu Maraton üritusejärgsel nädalal, tasuta registreerimise info saadetakse tiimi esindaja e-postile.
 • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide tulemuste kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
 • Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.

13. Ürituse ärajäämine

13.1. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
13.2. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerumisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.

13.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.13.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
13.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osalustasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreeruma soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
13.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

13.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
13.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
13.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Virtuaalsõidu juhend

1. Üldinfo

1.1. Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõidu (edaspidi VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 25. Tartu Rattamaratoni alamüritus ja täiendab rattamaratoni põhidistantse. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. 
 
1.2. 25. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõit toimub 09.-25. septembril 2022.

 • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega rattasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus vabalt valitud rajal. 
 • Valikus on distantsid 89 km, 40 km ja 21 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 • Distantsi võib läbida kas RM ametlikul rajal (välja arvatud põhipäeval 18. septembril) või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. Soovitame võimalusel vältida asfaltkattega radasid. RM ametlikud rajad kulgevad peamiselt kruusakattega teedel ja metsateedel ja on looduses tähistatud virtuaalsõidu perioodi jooksul.
 • Peale tavalise jalgratta on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka elektrijalgrattaga.
 • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Klassiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe- ja kuldmärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust RM-i põhisõidult.

 

1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.

2. Osalemise üldised reeglid

2.1. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Kohustuslik on kanda kiivrit.
 
2.2. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (kahel lühemal distantsil 2010. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 

 

2.3. Virtuaalsõidul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  
 
2.4. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
 

3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

3.1. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 25.09.2022 kell 23.59.

 

3.2. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:

 • kuni 25.09.22 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 17.09. kell 10.00-17.00.
 • 18. septembril ümberregistreerimist ei toimu (ei nime ega distantsivahetust).

 

3.3. Registreerimisega 25. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõidule kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga.

 

3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

4. Osavõtutasud

Kuupäev 89 km 40 km 21 km
kuni 25.09.2022 45 € 35 € 25 €

 

4.1. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus. Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene. 

 

4.2. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 25. Tartu Rattamaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist, saatekulu sisaldub osavõtutasus), nimeline elektrooniline diplom, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

5. Ajavõtt ja tulemuse üleslaadimine

5.1. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
 
5.2. Tulemuse saamiseks: 

 • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
 • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
 • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 25. septembril kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 30. septembril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 28. septembri kella 17.00-ni. 
 • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 

 

5.3. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.

Asukoht on määramata!