Karaski-Krootuse jooks

K 27.09.2023
Sündmuse tüüp
Võistlus
Spordialad
Jooksmine
Osalejate arvu prognoos
100
Privaatne
Jah
Korraldaja
KROOTUSE PÕHIKOOL
Kontaktisik
Tuulike Mölder
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon

Juhend

I EESMÄRK

1. Hoida ja jätkata Krootuse PK (endise Karaski kooli) pikaajalist traditsiooni. esimene jooks toimus 1987.aastal.

2. Tutvustada õpilastele kooli ajalugu.

3. Populariseerida jooksuharrastust kooli õpilaste, töötajate ja vilistlaste hulgas.

4. Selgitada igal sügisel parimad jooksurajal Karaski koolimaja- Krootuse koolimaja.

 

II AED, KOHT JA  DISTANTS

Jooks toimub kooli üldtööplaanis märgitud kuupäeval (üldjuhul septembris, oktoobris). Jooksu start asub Karaski-krootuse tee alguses (endise koolimaja kõrval, 30 m peatee märgist allapoole Krootuse suunas). Jooks algab ühisstardiga ja lõpeb krootuse koolimaja ees. Distatnsi pikkus umbes 4 kilomeetrit.

 

III OSAVÕTJAD

Osa võivad võtta kõik Krootuse PK 1.-9.klassi õpilased. Õpilased, kelle tervislik seisund ei luba osaleda jooksul, kõnnivad raja läbi või abistavad võistluse läbiviimist rajakohtunikena. Osaleda võivad ka kõik Krootuse PK töötajad, vilistlased ja kes on kunagi selles koolis õppinud või töötanud.

 

IV AUTASUSTAMINE

Autasustatakse jooksu üldvõitjaid (3 parimat poissi ja 3 parimat tüdrukut) karika, diplomi ja auhinnaga, 1.-9. klasside parimat poissi ja tüdrukut medaliga, diplomiga ja auhinnaga. Eraldi autasustatakse parimaid vilistlasi ja kooli töötajaid. Jooksu peakorraldajal, kehalisekasvatuse õpetajal, on õigus kooskõlastatult direktoriga auhinnasaajate hulka muuta.

Autasustamine toimub üldjuhul samal päeval peale jooksu lõppu.

 

V ÜLDISELT

Karaski- Krootuse jooksu ajal on raja ääres teed juhatavad ja vajadusel abi pakkuvad õpetajad- kohtunikud. Stardis paigutatakse vanemate klasside õpilased ettepoole ja nooremad tahapoole. 1.klass kõnnib-jookseb koos klassijuhatajaga. Üks õpetaja, kellel on ka esmaabivahendid, läbib kogu distantsi jooksjate rivi lõpus.

Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab jooksu peakorraldaja ja peakohtunik- kooli kehalise kasvatuse õpetaja.

Asukoht on määramata!