Viljandimaa discgolfi MV

L 30.09.2023, 10:00
Eesti, Viljandi maakond, Põhja-Sakala, Olustvere alevik
Sündmuse tüüp
Liikumispäev
Spordialad
Discgolf
Osalejate arvu prognoos
70
Korraldaja
MTÜ Discgolfiklubi Viljandi Ketas
Kontaktisik
Martti Ojamaa
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon

Juhend

Viljandimaa Kinnised Meistrivõistlused Discgolfis 2023
I EESMÄRK
Selgitada välja Viljandimaa meistrid discgolfis individuaalselt. Osa võivad
võtta kõik Viljandi maakonna elanikud, siin õppivad või töötavad mängijad või mõne
Viljandimaa spordiklubi liikmed.
II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA
1. Võistlused toimuvad 30. september 2023. a.
2. Mängitakse Olustvere Discgolf pargis kokku 2x18 korvi.
3. Ajakava:
30. september 2022
09:15 – 09:40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik)
09:40 – Mängijate koosolek, rajareeglite tutvustus
10:00 – 1. ring (18 korvi Olustvere Discgolf pargis)
12:30 – Lõuna
13.15 – 13.40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik)
13:40 – Mängijate koosolek.
14:00 – 2. ring (18 korvi Olustvere Discgolf pargis)
Autasustamine ringi järgselt, kui kõik mängijad on lõpetanud.
III REGISTREERIMINE
1. Osaleda saab ainult eelregistreerimisega. Registreerimine algab 7. september kell 20:00 ja 
lõppeb 29. september 2022 kell 20:00.
2. Registreerida saab Disc Golf Metrix keskkonnas:
https://discgolfmetrix.com/2733134
3. Osa võivad võtta kõik Viljandi maakonna elanikud, siin õppivad või töötavad mängijad või
mõne Viljandimaa spordiklubi liikmed. Osalemisõiguse täpsustamiseks võib korraldaja
osalejalt küsida kooli või töökoha kinnitust vms.
4. Osavõtutasu iga sportlase kohta on 10 eurot. Tasumine kohapeal sularahas. 
IV OSALEJATELE
Individuaalvõistlusele lubatakse maksimaalselt 90 mängijat (registreerimise järjekorras).
V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
Võistluste korraldajateks on Martti Ojamaa, Taavi Aavasalu, Kalev Sengbusch ja Taavi Olesk. 
Tournament Director (TD) – Martti Ojamaa, 553 6844, martti.ojamaa@gmail.com
CO-TD – Taavi Aavasalu, 
CO-TD – Janek Pool, #116372
Reeglid
1. Mängitakse PDGA reeglite järgi (www.pdga.com).
2. Mõlemas võistlusformaadis mängitakse shotgun stardiga 2 ringi: Olustvere Discgolf
Pargis.
Raja reeglid: Disc Golf Metrix keskkonnas võistluse info all.
3. Peale 1. ringi toimub võistlejate ümbergrupeerimine ja võistlejad jagatakse gruppidesse
divisjonide kaupa. Esimese ringi grupid juhuslikkuse alusel. Võrdsete tulemuste korral
auhinnalisel positsioonil selgitatakse paremusjärjestus ümbermängimise teel korraldaja
valitud radadel kuni esimese eksimuseni.
Divisjonid
MJ18 (sünniaasta alates 2005)
MPO
MP35 (sünniaasta kuni 1988)
MP50 (sünniaasta kuni 1973)
FPO
FP35 (sünniaasta kuni 1988)
VI AUTASUSTAMINE
Iga divisjoni võitjale antakse Viljandimaa meistritiitel ja esikolmikule Viljandimaa
Meistrivõistluste medalid.
VII MAJANDAMINE
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust. 
VIII ÜLDISELT
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Tournament Director (TD või CO-TD). 
Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel juhendis muudatusi, millest 
teavitatakse osalejaid. 
TD – Martti Ojamaa, #60022, 553 6844, martti.ojamaa@gmail.com
CO-TD – Janek Pool, #116372