Superkrossi KV ja Pärnumaa MV 6.etapp

P 18.09.2022, 10:00
Eesti, Pärnu maakond, Pärnu, Papsaare küla
Sündmuse tüüp
Võistlus
Spordialad
Autosport
Osalejate arvu prognoos
50
Korraldaja
MTÜ Erki-sport
Kontaktisik
Eiki Eriste
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon
Kodulehekülg

Juhend

Superkrossi karikavõistlused 

Pärnumaa meistrivõistlused autospordis

2020 aastal.

 

Üldjuhend

 

Üldkorraldus

 

1.1. Superkrossi karikavõistluste (edaspidi SKV) eesmärgiks on olla alustavatele autosportlastele hüppelauaks Eesti meistrivõistlustele ning autospordiharrastajatele soodsa võistlemisvõimaluse pakkumine. 

1.2 SKV on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav mitmeetapiline seeriavõistlus. 

1.3 MTÜ Erki Sport ja Eesti Autospordi Liit (edaspidi EAL) teevad koostööd SKV korraldamisel. 

1.4 SKV peakorraldaja on MTÜ Erki Sport. SKV osavõistluste korraldusõigust võib delegeerida kolmandale poolele ainult MTÜ Erki Sport ja EAL-i kokkuleppel. SKV nime ja kaubamärgi kasutamise ainuõigus autospordivõistlusel kuulub MTÜ Erki Spordile. 

1.5 SKV viiakse läbi kooskõlas FIA Spordikoodeksiga (SC), kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega Eestis, SKV Üldjuhendiga, SKV Tehniliste tingimustega ning kõigi nimetatud dokumentide lisade ja bülletäänidega. Iga etapi läbiviimiseks koostatakse võistlusjuhend, mille registreerib EAL. Võistlusjuhend on üldjuhendi täiendus. Üldjuhend ja võistlusjuhendid on kinnitatud EAL-is. 

1.6 SKV omaniku ja korraldaja kontaktandmed on: 

MTÜ Erki Sport

Kahva tee 1, Papsaare, Pärnu, 88317 

erkisport@hot.ee

Eiki Eriste (+372) 5154591 

Erko Eriste (+372) 5287454 

Pangarekvisiidid: MTÜ Erki Sport, EE201010022030073004 

1.7 SKV juhendid, Tehnilised tingimused, Kalenderplaan, tulemused ja kõik ametlikud teadaanded avaldatakse EAL veebilehel http://www.autosport.ee ja SKV veebilehel http://www.superkross.ee .

 

Kalenderplaan

 

2.1 2019. hooajal on planeeritud 6 etappi.

2.2 Etappide toimumisajad ja -kohad:

 

I etapp

24. veebruar

esmaspäev

Jäärada

Pärnu/Taali

II etapp

07. märts

laupäev

Jäärada

Taali

III etapp

18. aprill

laupäev

Autokross

Pärnu/Taali

IV etapp

23. mai

laupäev

Autokross

Pärnu/Taali

V etapp

01.august

laupäev

Ringrada

Pärnu

VIetapp

13.september

pühapäev

Ringrada

Pärnu

Hooaja lõpetamine

07. november

laupäev

 

Pärnu

 

 

 

 

 

 

2.3 Etappide toimumiskohti ja -aegasid võib korraldaja hooaja kestel muuta. Muudatustest tuleb teatada vähemalt kaks nädalat ette. Erandjuhul, kui seda tingib force majeure (sealhulgas, kuid mitte ainult, ebasobiv ilmastik või sellest tingitud ebasobivad rajaolud), võib olla etteteatamisaeg lühem. Sel juhul tagab korraldaja võistlejate kohese informeerimise kõigi tema kasutada olevate vahenditega. Kui võistluste eelnevaks pühapäevaks  on registreerinud alla 25 võistleja, korraldajal on õigus võistlus edasi lükata.

Arvestusklassid

 

3.1 SKV peetakse punktiarvestust alljärgnevates masinaklassides:

  • Noored (Võistlejad vanuses 12-17 aastat)
  • Esivedu
  • Tagavedu
  • Vabaklass
  • Rahvakross

3.2 Võistleja, kellel täitub 18 eluaastat hooaja kestel, võib hooaja algul valida, kas võistelda noorteklassis või täiskasvanute klassis. Alla 18-aastased võistlejad tohivad võistelda täiskasvanute klassis võistluse juhi nõusolekul.

3.3 Ühel autol võib võistelda kuni kaks võistlejat. Kui võisteldakse samas masinaklassis, pääseb finaalsõitu ajasõidus parema tulemuse teinud võistleja.

3.4 Üks võistleja võib võistelda kuni kahes masinaklassis ühe autoga.

Võistlusmasinate tehnilised tingimused

 

4.1 Kõik autod peavad vastama konkreetse masinaklassi SKV Tehnilistele tingimustele. Vabaklasi autodel nõutud auto ASN tehniline kaart.

4.2 SKV etappidel lubatud rehvid.

Jäärada – Võib kasutada kõiki E-tähisega M+S tänavasõidu rehve. Lubatud naastu pikkus kuni 13.2 mm. Naastude liimimine rehvidesse ja rehvide lõikamine on lubatud.

 

Autokross - Võib kasutada kõiki suverehve, M/S, lamellrehvid- ja rehvi lõikamine keelatud. Vabaklassis võib kasutada slick-tüüpi rehve.

 

Ringrada – Võib kasutada kõiki suverehve (v.a protekteeritud). Rehvide lõikamine keelatud. Vabaklassis võib kasutada slick-tüüpi rehve.

 

4.3 Võistleja boksis peab olema võistlusauto alune ala kaetud lekkekindla kattega ja iga auto kohta vähemalt üks aktiivainega 6 kg tulekustuti, mis peab olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadav.

 

Osavõtjad

 

5.1 SKV on lahtine kõikides masinaklassides, tulemuse võivad saada kõikide riikide ASN-ide (riigi volitatud autospordiorganisatsioon) sõitjakaardi/litsentsi omanikud.

5.2 SKV-st osavõtjad peavad esitama igal etapil:

-Täidetud ja allkirjastatud vormikohase osavõtuavalduse ;

-ASN Võistlejalitsentsi - vaba klass või Võistlejakaardi;

-ASN Registreerijalitsentsi;

-ASN Auto tehnilise kaardi - vaba klass

 

5.3 Stardimaksud:

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

60€

70€

Rahvakross

60€

70€

Esivedu

90€

100€

Tagavedu

90€

100€

Vabaklass

90€

100€

 

 

 

 

Stardimaks sisaldab transponderi renditasu.

Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine toob võistlejale trahvi 450€ + km.

Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

5.4 Eelregistreerimine lõppeb 1 nädal enne võistlust. Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.

5.5 Kui eelregistreerunud võistleja ei osale mõjuvatel põhjustel võistlustel, võib korraldaja kokkuleppel võistlejaga kanda stardimaksu üle järgmisele võistlusele või tagastada tasutud stardimaksust kuni 80%.

5.6 Kogu aasta stardimaksu ettemaksuna tasunud võistlejad saavad soodustust -20%. Mittestartimise korral tagastatakse tasutud stardimaks pooles ulatuses.

 

Võistluste käik

 

6.1 Jääraja- ja autokrossivõistlustel juhindutakse autokrossi võistlusmäärustikust.

6.1.1 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit (vastavalt võistlusjuhendile), ringide arv piiramatu.

6.1.2 Võimaluse korral kasutatakse jokkerlapi. Kui kasutatakse jokkerlapi, siis on tema läbimine treeningutel ja igas võistlussõidus kohustuslik. Jokkerlapi mitteläbimisel võistlussõidus lisatakse võistleja lõpuajale 60 sekundit. Jokkerlapilt tulija peab andma teed põhirajal sõitjale.

6.1.3 Start toimub paigal seistes ja töötava mootoriga. Stardipaigutus 3-2-3-2. Võistlusvoorudes valestardi puhul lisatakse võistleja lõpuajale 20 sekundit. Finaalis valestardi puhul uus start ja valestardi teinud võistleja paigutatakse viimasele stardikohale. Teistkordse valestardi tegemisel võistleja eemaldatakse võistlussõidust.

6.1.4 Peetakse kolm võistlusvooru. Iga võistlusvooru vahel on paus 15 minutit. Eelsõidu pikkus 5 ringi. Iga eelsõidu võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv+10 punkti.

6.1.5 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlusvooru. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt esimese võistlusvooru finišiprotokollile. Kolmanda võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt teise võistlusvooru finišiprotokollile.

6.1.6 Finaaliks võistlusvoorude punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) kolmandas võistlusvoorus.

6.1.7 Kui võistleja pole saanud tulemust (jõudnud finišisse) üheski võistlusvoorus, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud kohapunktid jagatakse pooleks.

6.1.8 Finaali pikkus 9 ringi.

6.1.9 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.

6.1.10 Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 10, siis jagatakse võistlejad treeninguaegade põhjal kahte iseseisvasse gruppi. Esimeses grupis on võistlejad, kes ajasõidu järgi said 1-3-5-jne aja. Teises grupis need, kes said ajasõidus 2-4-6-jne aja. Peetakse kaks võistlusvooru. Grupi kahe võistlusvooru tulemuste punktid summeeritakse. A-finaali saavad otse mõlema grupi 3 paremat. Ülejäänud võistlejad stardivad B-finaalis. B-finaali 4 paremat saavad startida A-finaalis. A-finaalis saab esimesena stardikoha valida esimese grupi parimad punktid kogunud võistleja. Teisena valib stardikoha teise grupi parima tulemuse kogunud võistleja. Kolmandana 1. grupi teine võistleja jne. B-finaali võitja valib stardikoha seitsmendana jne.

6.2 Ringrajavõistlusel toimub igas klassis 2 võistlusstarti. Mõlema võistlusstardi eest teenib võistleja punkte vastavalt kohale (1. koht 1 punkt, 2. koht 2 punkti jne). Tulemuse selgitamiseks saadud punktid summeeritakse. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistlejat, kes saavutas parema tulemuse teises sõidus. 

6.2.1 Vastavalt antud võistluse võistlusjuhendile võidakse startida teises võistlussõidus esimese sõidu tulemuste pööratud järjekorras.

6.3 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.

6.4 Superfinaal rändkarikale peetakse igal etapil pärast finaalsõite. Superfinaalis võivad startida iga masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. Vabaklassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale. Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule.

Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani.

Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus 7 ringi.

6.5 Hooaja viimasel etapil viiakse viimase sõiduna läbi mehaanikute võidusõit. Sõidus võivad startida mehaanikud, kes ei ole osalenud jooksval hooajal SKV sarjas. Stardijärjestus määratakse loosimise teel. Vabaklassi autode mehaanikud võidusõidus ei osale.

6.6 Võistkonna liikmete ja/või kaaskondsete poolt võistluse segamisel võib võistluse juht trahvida võistlejat või tema registreerijat esimesel korral rahatrahviga kuni 100€. Korduva ja/või tahtliku rikkumise puhul võib võistluse juht võistleja/võistlejad võistluselt eemaldada ja tema/nende tulemused tühistada.

 

Tulemused

 

7.1 Igas masinaklassis (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV etappide punkte järgmiselt:

1. koht – 20; 2. – 17; 3. – 15; 4. – 14; 5. – 13; 6. – 12; 7. – 11; 8. – 10; 9. – 9; 10- – 8; 11. – 7; 12. – 6; 13. – 5;

14. – 4; 15. – 3; 16. – 2; 17. – 1; 18. – 1 punkti jne.

 

7.2 Iga etapi masinaklassi ajasõidu võitja saab lisaks 1 kohapunkti.

7.3 SKV kokkuvõtlik aasta paremusjärjestus masinaklassis selgub nimetatud kõigi etappide punktide liitmise teel.

7.4 Mitme võistleja aasta punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne. kõrgemaid kohti.) Edasise võrdsuse korral arvestatakse viimase etapi tulemust, seejärel eelviimase jne.

7.5 Etappide vahel saab Superfinaali Rändkarika hoidjaks võistleja, kes ületab Superfinaalsõidus esimesena finišijoone.

7.6 Aasta arvestuses võidab Superfinaali Rändkarika võistleja, kel on hooaja jooksul saavutatud kõige enam Superfinaali karikavõite. Võitude võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem teisi, kolmandaid jne kohti. Edasise võrdsuse korral arvestatakse viimase etapi tulemust. Järgmised kohad antakse välja hooaja jooksul kogutud punktide alusel.

Protestid

 

Protestide esitamise aeg on 30 minutit pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protestide esitamise õigus on võistlejatel ja võistkonna esindajatel. Protestid tuleb esitada kirjalikult võistluste juhile ja tasuda kautsjon 50.- €, auto lahtivõtmine 200.- €. Protestil peab olema võistleja allkiri. Reeglina kuuluvad kõik protestid lahendamisele koheselt. Protesti rahuldamisel tagastatakse protestijale kautsjon.

 

Autasustamine

 

9.1 Igal etapil autasustatakse kõikides masinaklassides kolme paremat võistlejat karikaga ja ajasõidu parimat medaliga.

9.2 Autasustamiselt puudumine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.

9.3. Autasustamisele tuleb võistlejal ilmuda võistlusriietuses (talvel on lubatud soojad üleriided), nõude eiramine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.

9.4 Mehaanikute võidusõidu kolme parimat autasustatakse medalitega.

9.5 Hooaja lõpetamisel autasustatakse iga masinaklassi kolme paremat karikatega.

9.6 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis jäärajaetappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Jäärajakuninga medaliga.

9.7 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis autokrossietappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Autokrossikuninga medaliga.

9.8 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis ringrajaetappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Ringrajakuninga medaliga.

9.9 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Superfinaalide üldvõitjat Superfinaali Rändkarikaga.

9.10 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Pärnumaa kolme parimat võistlejat igas masinaklassis Pärnumaa meistrimedalitega.

 

Reklaam

 

10.1 Esiklaasi ülaservas on kohustuslik ja lubatud vaid: paremal võistlusauto number, keskel superkross.ee, vasakul Erki Sport logo.

10.2 Korraldajal on õigus veel kolmele reklaampinnale autol, mille asukohad täpsustatakse võistlusjuhenditega.

 

SKV Hea tava

 

11.1 SKV sarjas osalevad sõitjad, mehaanikud, meeskonnaliikmed, ametnikud ja kõik teised asjaosalised (edaspidi osalejad), pidades kinni neile kehtestatud autospordi eeskirjadest ka:

  • annavad oma parima võistluste õnnestumiseks;
  • hindavad kõrgelt sportlikke ideaale ja hoiavad autospordi mainet;
  • suhtuvad teistesse osalejatesse tähelepanelikkuse, abivalmiduse ja lugupidamisega;
  • teevad endast oleneva keskkonnasaaste minimeerimiseks.

11.2 Hea tava rikkumise korral võistleja, tema meeskonna liikme ja/või kaaskondsete poolt, võib sarja peakorraldaja karistada võistlejat ja/või tema registreerijat. Raske rikkumise korral võidakse rikkuja ajutiselt või alatiselt sarjast eemaldada.