Open Tallinn 2023

L 23.09.2023
Eesti, Harju maakond, Tallinn, Kopli 25A
Sündmuse tüüp
Võistlus
Spordialad
Sportakrobaatika
Osalejate arvu prognoos
100
Korraldaja
MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus
Kontaktisik
Heidi Kann
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon
Kodulehekülg

Osavõtutasud

Stardimaksu suurus on

20 € lasteklassis paaris/rühmas võistleja kohta,

25 € noorteklassi ja avatud (meistri) klassi paaris/rühmas võistleja kohta,

30 € juuniori- ja meistriklassis paaris/rühmas võistleja kohta.

 

Osavõtumaksud tasutakse esitatud arve alusel. Arve esitatakse lõpliku ülesandmise põhjal. Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse võimleja võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorralduse esitamisel) või sularahas kohapeal.


Võistlusel mitteosalenud võimleja/rühma osavõtumaksu tagastamine on võimalik ainult tervisetõendi alusel (50% ulatuses), kui sellest on teavitatud korraldajat kirjalikult (info@omatsirkus.ee) hiljemalt võistlustele eelneva tööpäeva lõpuks (17.02 kell 16.30). Hilisemal mitteosalemisest teavitamisel osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

Juhend

TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED SPORTAKROBAATIKAS

 

JUHEND

 

 

AEG

17. - 18. veebruar 2023 

KOHT

TALLINN
Kopli 25, 2.korrus

OMAsaal

 

KORRALDAJA

Klubi nimi Akrobaatika Kool

Kontaktandmed info@omatsirkus.ee

 

PROGRAMM JA VANUSKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis kehtivatele sportakrobaatika toimkonna poolt kinnitatud nõuetele.

 

Paarid ja rühmad

• Lasteklass 8-13 (sünd 2010-2015), kombineeritud kava

• Lasteklass 8-15 (sünd 2008-2015), kombineeritud kava

• Noorteklass 9-16 (sünd 2007-2014), kombineeritud kava

• Juunioriklass 11-19 (sünd 2004-2012), tasakaalu- ja tempokava

• Rahvusvaheline Meistriklass 15+ (sünd kuni 2008), tasakaalu- ja tempokava
• Rahvuslik Meistriklass (1 partneritest peab olema vähemalt 16-aastane. Vanusevahe  võib olla 6 aastat paaridele ja kolmikutele, kus üks (või enam) partneritest on noorem kui 15) , kombineeritud kava.

 

Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanusklassis.

Võistlusmäärused: https://www.eevl.ee/voimlemisalad/sportakrobaatika/ 

Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale koos ülesandmistega.

 

PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE

JA AUTASUSTAMINE

Paremusjärjestus selgitatakse laste- ja noorteklassi ning rahvusliku meistriklassi kõikides kategooriates ühe kava sooritamise eest saadud punktide alusel. Juunori 11-19 ja rahvusvahelises meistriklassis moodustatakse paremusjärjestus kahe kava punktide summeerimisel.

 

Tallinna meistritiitel omistatakse laste-, noorte-, juuniori ja meistriklassi võitjale juhul, kui võistlustel osalevad vähemalt 3 erineva spordiklubi võistlejad ning vähemalt 3 osavõtjat ühes võistluskategoorias ja vanusklassis. Kui osalejaid on vähem kui 3, siis võistluste korraldajal on õigus vanusklasse ühendada. Tallinna meistritiitli võitjat, teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse meistrimedaliga.

 

OSAVÕTUMAKS JA  MAJANDAMINE

 

Stardimaksu suurus on

20 € lasteklassis paaris/rühmas võistleja kohta,

25 € noorteklassi ja avatud (meistri) klassi paaris/rühmas võistleja kohta,

30 € juuniori- ja meistriklassis paaris/rühmas võistleja kohta.

 

Osavõtumaksud tasutakse esitatud arve alusel. Arve esitatakse lõpliku ülesandmise põhjal. Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse võimleja võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorralduse esitamisel) või sularahas kohapeal.


Võistlusel mitteosalenud võimleja/rühma osavõtumaksu tagastamine on võimalik ainult tervisetõendi alusel (50% ulatuses), kui sellest on teavitatud korraldajat kirjalikult (info@omatsirkus.ee) hiljemalt võistlustele eelneva tööpäeva lõpuks (17.02 kell 16.30). Hilisemal mitteosalemisest teavitamisel osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

KOHTUNIKUD

 

 

Nimeline ülesandmine

03.02.2023

 

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5) 1. või 2. kategooria rahvusliku või rahvusvahelise kategooria kohtuniku iga viie paari või rühma kohta.  Kui ühest klubist on osalejaid 21 ja rohkem, siis klubi peab kindlustama vähemalt 1 kohtuniku iga järgmise 10 paari või rühma kohta. Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni autasustamistseremoonia lõpuni.

 

REGISTREERIMINE

 

Eelülesandmine

18.01.2023

Lõplik  ülesandmine

03.02.2023

Tariifilehed

03.02.2023

Muusikate esitamine

10.02.2023


Eelülesandmine esitada (võistlusklasside ja kategooriate kaupa) kirjalikult aadressil info@omatsirkus.ee

 

Tariifilehed ja muusikad palume nimetada järgmiselt:

KATEGOORIA_KLASS_PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLUBI

Näidis: MxP_Lasteklass_8-15_Kann-Kampus_AKool

 

Hilinenud registreerimisi (sh hilinenud tariifileht või muusika) arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

 

AJAKAVA

Orienteeruv ajakava 17.02 toimuvad treeningud graafiku alusel

18.02 soojendus kell 11.00, võistlused kell 12.00 – 20.00

LISAINFORMATSIOON

 

⮚       Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, rgform.eu või mistahes virtuaalses võistlusprogrammi keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.

⮚       Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.

⮚       Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud  ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.

⮚       Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi võistluse korralduses ning teavitab osalejat ette teda mõjutavatest muudatustest.