Ideepank sündmuste korraldajatele

KOOLID, LASTEAIAD

 

Spordinädala tegevusteks sobivad kõik sportlikud ja aktiivsed üksiksündmused või ka üritustesarjad, mille kulminatsioon jääb Spordinädala perioodi ja kuhu on kaasatud võimalikult suur osa kooli- ja lasteaiaperest.

Alljärgnevas loetelus on mõned mõtted ja ideed võimalikeks tegevusteks Spordinädalal. Uusi ja huvitavaid mõtteid võib leida ka sündmuste ülevaatest, kus saab tutvuda teiste koolide Spordinädala tegevusplaanidega.

 

 • Tegevusteks võivad olla nii kooli spordipäevad, matkaüritused, seminarid, kohtumised sportlaste ja treeneritega jne.
 • Spordinädalat võib tähistada ka, pakkudes noortele aktiivseid tegevusi vahetundides või pöörates ainetundides tähelepanu liikumisele ja spordile. Samuti võiks päeva või nädala jooksul teha igas klassis toimuvas tunnis 2-minutilist sirutus- ja äratuspausi, sest kerge võimlemispaus parandab tähelepanuvõimet (teaduslikult on tõestatud, et 20-25 minuti mõttetegevuse järel hakkab aju potentsiaal langema). 
 • Iga kool võiks nädala tegevuste planeerimisel leida võimaluse, kuidas selgitada välja kõige tublim, aktiivsem vms klass, kes pälvib Spordinädala tunnustuse ja auhinna.
   

ASUTUSED, TÖÖKOHAD

 

 

Soovitame kampaaniaga liitujaid tunnustada, kiita ja tuua eeskujuks. Samas ei tohiks ka ettevõttesisesed tegevused olla kohustuslikud. Iga inimene peab ise mõistma ja tajuma, et liikumine on kasulik ning parandab enesetunnet. 

Pikemate ja võistluslike ürituste puhul soovitame kasutada asutuses avalikku stendi või teadetetahvlit või mõnda veebipõhist lahendust, kust saab jälgida töötajate progressi, kes osaleb, kuidas jne.

Mõtted ühistegevusteks:
 

 • Ettevõtte matkapäev: ühisretk jalgsi, jalgrattaga, kanuuga vm looduses.
 • Ühine spordivõistluse külastus pealtvaatajana.
 • Kollektiivi osalemine spordivõistlusel, nt erinevad rahvaspordiüritused, orienteerumispäevakud.
 • Ettevõttesisene spordivõistluse korraldamine: võib olla nii individuaalalal kui võistkonnaalal.
 • Ettevõttesisese väljakutse algatamine (sammude, kilomeetrite või liikumisminutite kogumine vmt).
 • Ettevõtetevahelistel spordiüritustel osalemine. Vaata rohkem Firmaspordi koduleheküljelt.
 • Kutsu Spordinädala raames külla mõne spordiklubi treenerid ja eksperdid, kes viivad ettevõtte ruumides läbi kontorivõimlemist, kehakoostise mõõtmist, loenguid treeningu- ja terviseteemadel.
 • Kolleegidega koos Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi või Tervisemuuseumi külastamine.
   

Teemakampaaniate ideed:

 

 • "Jalgrattaga tööle ja koju"; "Jalgsi tööle ja koju"; "Käime ainult trepist!".
 • Aktiivne lõunapaus: iga päev enne lõunasööki leiavad töötajad võimaluse 30 minutit kõndida, joosta või jalgrattaga sõita.
 • "Tervisepäev": lihtsamate tervisekontrollide läbiviimine ja toitumis- või treeningualase konsultatsiooni pakkumine ettevõttes.
 • "Sammulugemise võistlus": mobiiltelefonidel olemasolevate rakenduste abil sammulugemise kampaania.
 • "Jalgadega joonistamine": mobiiltelefonide GPS funktsiooniga treeningrakenduste abil salvestatakse oma treeningu marsruut. Kõige huvitavama, erilisema vms kujundi joonistaja pälvib tunnustuse.
 • "Mälumäng": spordi, liikumisharrastuse ja tervise alane mälumäng.
 • "Kondimootoriga Tööle!" kampaania
 • "Töökohaspordikuu" kampaania 
 • "Sammukoguja" kampaania  
   

SPORDIKLUBID

 

Spordinädal on hea võimalus:

 • tutvustada oma spordiala uutele inimestele ja tuua neid oma klubi treeningutele;

 • pakkuda oma klubi liikmetele, nende sõpradele ja lähedastele võimalust osaleda treeningul ühiselt ja teha midagi lõbusat;

 • olla osaline üleeuroopalises ja üleeestilises kampaanias, millel on positiivne mõju inimeste arengule ja tervisele, et nii noored kui täiskasvanud oleksid tervemad, tugevamad, rõõmsamad, targemad ning oleksime ühiskonnana jätkusuutlikumad. 
   

Kuidas spordinädalat kajastatakse?

 

Spordinädal on kajastatav erinevates traditsioonilistes meediakanalites ja sotsiaalmeedias ning seeläbi jõuab laia hulga inimesteni. See on hea võimalus Sulle ja Sinu spordiklubile huvi äratamiseks teil toimuvate treeningute vastu.

Mis on Spordinädala eesmärk?
 

Spordinädala eesmärgiks on tõsta Eesti inimeste ja eelkõige noorte liikumisaktiivsust. Meie sihiks on see, et spordinädala jooksul treeninguid proovinud inimesed jääksid ka edaspidi spordiga tegelema.

 

Kas võime ka ise avatud treeningule promo teha?
 

Jah, loomulikult! Näiteks saate oma treeningut reklaamida mõne enda ridadesse kuuluva tuntud sportlase või esindusvõistkonnaliikme või treeneri kaudu. Levitada sõna klubisse juba kuuluvate laste, noorte või täiskasvanute kaudu, luua Facebooki sündmuse (kuvada ka Spordinädala logo), kuhu kutsute klubiliikmeid osalema, korraldada hoopis sportlikku perepäeva jne. Samuti saab teavitustöös kasutada plakateid, lühikesi videoid, mida postitada Facebooki või Instagrami.

 

 

Kuidas inimesed leiavad avatud treeningu?

Inimesed jõuavad avatud treeningutele peamiselt teavituse ja reklaami abil, leides Spordinädala koduleheküljelt omale sobiva. Samuti on oluline töö teha klubil endal, kes saab külalisi kutsuda enda olemasolevate liikmete kaudu.

 

Mitu treeningut võib registreerida?

Nii palju, kui soovi ja huvi on! 

 

Kas treening võib olla ka tasuline?

Treeningute eest tasu küsimise üle otsustab korraldaja, kuid kindlasti tuleb tasust väga selgelt informeerida. Samuti tuleb teavitada selle kohta, kui osaleja vajab mingit spetsiaalset varustust treeningul osalemiseks.

Uudised

Kõik uudised
01.06.2023

Spordinädal toimub 23.-30. september 2023

Spordinädal on üleeuroopaline liikumiskampaania, mille eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu kehalisele aktiivsusele ja tervislikele eluviisidele. Tänavusel liikumisaastal toimub Spordinädal 23.-30. septembril ja on mõeldud kõigile, olenemata vanusest, taustast või füüsilistest võimetest.
Loe lähemalt